29/10/2023 રવિવાર Jupiter foundation અને રવેચી ધામ 2 કમિટી દ્વારા ફ્રી મેગા મેડિકલ કેમ્પ નું આયોજન કરવામાં આવ્યુ આ કેમ્પ નું આયોજન શ્રીમતી પુષ્પાબેન ગોસ્વામી અને રવેચી ધામ 2 ની કમિટી દ્વારા કરવામાં આવેલ હતું આ કેમ્પ માં જે ડૉક્ટર સાહેબનો એ સેવા આપી તેમનું શ્રીમતી પુષ્પાબેન ગોસ્વામી અને રવેચી ધામ 2 ના કમિટીના સભ્યો દ્વારા સન્માન કરવા માં આવ્યું અને આ કેમ્પ માં

1.Dr Dhaval Bakutra Ahir
(ચામડી, નખ ,વાળ તથા ગુપ્ત રોગોના નિષ્ણાત)

2.Dr Nikhil D. Parwani
(કાન,નાક અને ગળાના રોગોના નિષ્ણાત)

3.Dr Jimit Mirani
(હાડકાના રોગોના નિષ્ણાત)

4.Dr Avani Rijhwani (Bhanushali)
(દાંતના રોગોના નિષ્ણાત)

5.Dr Bhavna Parwani
MD હોમીયોપેથીક (સ્ત્રીરોગ નિષ્ણાત)

  1. EYE MAX OPTICAL & GANESH OPTICAL
    આંખો ની તપાસ માટે

આ તમામ ડોકટરો દ્વારા ફ્રી સેવા આપવામાં આવી હતી તે બદલ Jupiter foundation અને રવેચી ધામ 2 કમિટી આપ સહુ ડૉક્ટર સાહેબનો નું ખુબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરે છે

Share on Social Media

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0

Scroll to Top