તારીખ 21/09/2023 ગુરુવાર ના રોજ જુપીટર ફાઉન્ડેશન દ્વારા એ.એમ/એન.એસ ગાંધીધામ લિમિટેડ કમ્પની માં આંખોની તપાસ નું શિબિર યોજવામાં આવ્યો કમ્પની ના કર્મચારીઓ આ શિબિર નું ઉત્સાહ થી લાભ મેળવ્યો અને શિબિર ની શરૂવાત કમ્પની ના હેડ શ્રી આર.પી.ગુપ્તા જી ના વરદ હસ્તે રીબીન કાપી ને કરવામાં આવી તેમની સાથે કમ્પની ના એચ આર – સિનિયર મેનેજર શ્રી અભિષેક શ્રીવાસ્તવ જૂપીટર ફાઉન્ડેશન ના સંસ્થાપક શ્રી પ્રદીપ સિંહ ભાનુશાલી પણ જોડાયા હતાં આ શિબિર શ્રી અભિષેક શ્રીવાસ્તવ ની દેખરેખ માં કરવા માં આવ્યો જેમાં કમ્પની ના કર્મચારીઓ મોટી સંખ્યા માં લાભ મેળવ્યો

તારીખ 20/08/2023 રવિવાર ના રોજ
અંજાર દશનામ ગોસ્વામી મહિલા મંડળ અને જુપીટર ફાઉન્ડેશન દ્વારા મેડિકલ કેમ્પ નો આયોજન કરવામાં આવ્યો હતો

કેમ માં નીચે મુજબના ડોક્ટરો ફ્રી સેવા આપી હતી 1.Dr Dhaval Bakutra Ahir(ચામડી, નખ ,વાળ તથા ગુપ્ત રોગોના …

તારીખ 20/08/2023 રવિવાર ના રોજ
અંજાર દશનામ ગોસ્વામી મહિલા મંડળ અને જુપીટર ફાઉન્ડેશન દ્વારા મેડિકલ કેમ્પ નો આયોજન કરવામાં આવ્યો હતો
Read More »

0

Scroll to Top